Ritningsunderlag

Ritningsunderlag. I nästan alla projekt krävs någon form av ritning för att kunna kommunicera mellan beställare, arkitekt och utförande hantverkare. Beroende på projektets art kan det krävas att man söker bygglov hos kommunen. Jag kan hjälpa till i den processen.

Först gör jag en uppmätning av platsen. Jag tittar efter platsens möjligheter eller eventuella begränsningar. Exempelvis om projektet innefattar el, ventilation eller avlopp. Informationen ligger sedan till grund för en första skiss.
I skisstadiet arbetar jag ofta på flera lösningar parallellt. Jag förenar era visioner och önskemål med förutsättningarna och presenterar alternativen för er. 

Ni väljer vilka idéer som vi ska arbeta vidare på.   


Planritning: visar förhållandet mellan rummen. I planritningen ingår våningsplanets olika delar, dess funktioner, dess yta, fönster och dörrar. Var fast inredning som köksinredning, tvättstuga, wc och dusch är planerad. Planritningen visar även hur rummet är tänkt att möbleras.

LghKarljpg

Sektion/ Vägguppställning: Visar en vertikal genomskärning av rummet eller byggnaden. Används vanligen vid kök och våtrumsritningar.

Sektionjpgjpg

Fasadritningar: Visar byggnadens ytterväggar i alla fyra väderstreck. Redovisar bland annat material och kulör. Tak, fönster och dörrar. Behövs vid bygglovsansökan.

Attefalljpgjpg

Situationsplan: Visar tomten och byggnaderna placering ovanifrån. Situationsplan behövs vid bygglovsansökan

sitplanjpg

Modell: Arbetsmodell i kartong eller trä som gestaltar byggnaden eller möbeln i skala.

06 blandat 084jpg