Företag

Adelsö Idrotts Förening växer och behöver större lokaler. Det befintliga gymmet på cirka 80 kvm är trångt och saknar vatten och avlopp. Föreningen vill expandera och bygga till det befintliga huset med 250 kvm. Jag fick förtroendet att göra ritningsunderlaget till bygglovsansökan. 
Önskemålet från "gymgruppen" var en träningslokal på ca 200kvm samt omklädningsrum, wc, dusch, förråd och behandlingsrum. Det befintliga gymmet vill man kunna använda till uthyrning under vår och sommar till andra idrottsföreningar.
AIFs idrottsplats ligger granne med Världsarvet Hovgården-Birka, en känslig miljö där nya ingrepp bör smälta in så bra i omgivningen att det känns som att det alltid funnits där. Därför har jag hållit mig till samma takhöjd och taklutning som befintligt hus och varit återhållsam i formgivningen. Fönstren är större men har samma proportioner som på den befintliga byggnaden.


IMG_21600jpg


Adels Gym planjpgKurön behandlingshem drivs i regi av Frälsningsarmén sedan 1912 och är belägen på en ö mitt i Mälaren. Mitt första uppdrag ute på Kurön var 2013 och samarbetet pågår fortfarande. Tillsammans med ledning och hantverkare gör jag ritningar till klientboende och personal. 

Det består av att optimera planlösningar så att alla utrymmen få en god funktion och är tillgänglighetsanpassad för alla.

2013-2018  


c72fbdba-3d94-47f1-b837-217c57c8869ejpgHantverkshuset Sollentuna, önskade hjälp med att få två fastigheter med kontor och verkstäder på totalt 4000 kvm uppmätta och ritade.
2018Kungliga Dramatiska Teatern önskade ny inredning till artisternas loger. I samarbete med beställaren gjordes ett koncept där nya möbler fick samverka med restaurerad befintlig möblering. 

2015Stiftelsen Skansen, önskade ett nytt modernt kontor för 11 medarbetare i  huset Novilla som uppfördes 1833. Novilla har en anrik historia som bland annat danssalong och vinterträdgård med kristallkronor och springbrunn. 
Mitt uppdrag var att ge förslag till ny planlösning och projektera kontor, kök, toaletter och konferensrum. Färgsätta och välja samtliga material samt rita in belysning och lösningar för akustik. 

2010

novilla_kontor1jpg


novilla plan2jpg