Priser

Arbetet debiteras löpande med 750 kr per timme och 400 kr per timme för mötestid.
Fakturering sker var 14:e dag med betalningsvillkor på 20 dagar.
Företaget innehar F-skattsedel.
Eventuella anmärkningar på fakturan skall göras skriftligen inom 10 dagar från fakturadatum.
Dröjsmålsränta debiteras med diskonto +10%.
Alla priser är exkusive moms.