Priser

Arbetet debiteras löpande med 800 kr per timme.
Fakturering sker var 30:e dag med betalningsvillkor på 30 dagar.
Företaget innehar F-skattsedel.
Eventuella anmärkningar på fakturan skall göras skriftligen inom 10 dagar från fakturadatum.
Dröjsmålsränta debiteras med diskonto +10%.
Alla priser är exklusive moms.