Ljudmiljö

Ljud miljö påverkar! På en arbetsplats finns det många små hjälpmedel för att skapa en bättre ljudmiljö. Jag kan hjälpa er att få en mer dämpad ljudmiljö genom att göra platsspecifika lösningar efter era behov och förutsättningar.

Ljudabsorbenter är inte bara vita undertak. Som inredningsarkitekt har jag redan i planeringsstadiet en tanke på att bygga rum med bra ljudförhållande. Ofta börjar det vid plan- och möbleringsritningen sedan flyttas det vidare till val av material- och inredning.